Krzyż polski za Krzyż węgierski od Admirała Miclosa HORTHY

      10 stycznia 1929 roku o godz. 12.30 obyła się na Zamku Królewskim dekoracja Pana Prezydenta Rzeczypospolitej węgierskim Wielkim Krzyżem Zasługi, nadanym Mu przez regenta węgierskiego pana Admirała Miclosa Horthy`ego. Przy uroczystym akcie dekoracji towarzyszyli Panu Prezydentowi Pan Prezes Rady Ministrów Kazimierz Bartel, Pan Minister August Zaleski, Wiceminister Alfred Wysocki, Pan Jackowski, Dyrektor Departamentu MSZ, Daniel Rodich-Laskowski, Szef Biura Prezydium Rady Ministrów, dr Adam Lisiewicz, Szef Kancelarii Cywilnej Pana Prezydenta, płk Jan Głogowski, Szef Gabinetu Wojskowego oraz adiutanci. Ze strony węgierskiej obecni byli p. poseł Alexander Belitska, gen. Jozsef Somkuthy, attaché wojskowy węgierski mjr Anderka i sekretarz poselstwa p. Palassy.
      Aktu dekoracji, po krótkim przemówieniu w języku polskim, dokonał Pan Poseł Belitska. Pan Prezydent w kilku słowach wyraził podziękowanie dla regenta, po czym udekorował gen. Somkuthy Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Polonia Restituta.
      Po akcie dekoracji odbyło się na Zamku śniadanie, w którym uczestniczyli wyżej wymienieni.

Generał Jozsef Somkuthy

Prostując wiadomość, podaną przez niektóre pisma warszawskie, Kancelaria Cywilna komunikuje, że raut z dnia 15 stycznia nie stał w żadnym związku z odznaczeniem Pana Prezydenta węgierskim Krzyżem Zasługi, a był rautem dla korpusu dyplomatycznego, jaki się co roku na Zamku odbywa.


Proponuję posty o podobnej tematyce:

Brak komentarzy: