Piloci Jan SENDOREK, Stanisław KUŹMIŃSKI, Piotr ABAKANOWICZ, Jan KALKUS odznaczeni

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 8 z 21 marca 1928 r.

Minister Spraw Wojskowych zezwolił pilotom na przyjęcie zagranicznych odznak pilota. Zaszczytu tego dostąpili:

płk dyplomowany inż. Ludomił Antoni RAYSKI (odznaki czechosłowacka, estońska, rumuńska i łotewska);

włoską odznakę pilota przyjąć mogą:
płk Jan SENDOREK (rocznik 1896; dca 1 Pułku Lotniczego, od 1929 zca szefa Departamentu Aeronautyki Ministerstwa),
ppłk dyplomowany Stanisław KUŹMIŃSKI (od kwietnia 1934 r. dca 4 Pułku Lotniczego),
ppłk Piotr ABAKANOWICZ (rocznik 1890, dca 5 Pułku Lotniczego w Lidzie),
mjr Jan Władysław KALKUS (rocznik 1882, od lipca 1929 r. dca 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu),
mjr Wacław II MAKOWSKI,
mjr dyplomowany Jerzy Wojciech RYCHŁOWSKI (dyrektor naukowy Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie).

Włoską odznakę obserwatora przyjąć mogą:
płk inż. Janusz BEAURAIN ( rocznik 1883, Instytut Badań Technicznych Lotnictwa, dca 1 Grupy Aeronautycznej w Warszawie),
ppłk dyplomowany Stanisław UJEJSKI (komendant Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa CWOL w Dęblinie),
mjr Wiktor II ZAWADZKI,
kpt Zygmunt PISTEL,
por. Stanisław BOROWY.

Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa CWOL w Dęblinie powstało 17 lipca 1929 r. w wyniku połączenia Szkoły Podchorążych Lotnictwa i Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
LOTNICTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: