Wojewoda Zyndram Kościałkowski chce pomnika Marszałka w Druskiennikach

Marszałek w Druskiennikach


Podczas podróży inspekcyjnej wojewody białostockiego pana Mariana ZYNDRAM KOŚCIAŁKOWSKIEGO odbyło się w Druskiennikach zebranie obywatelskie, na którym postanowiono wznieść w tej miejscowości kosztem tutejszego społeczeństwa pomnik Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO.
Akcją zbiórki funduszy i wzniesieniem pomnika pokieruje wybrany komitet społeczny z senatorem Witoldem ABRAMOWICZEM na czele.
Druskienniki, 24 sierpnia 1930 r.

Pomnika nie postawiono ani przed wojną, ani po wojnie, chociaż i takie inicjatywy ze strony polskiej były. Litwini, co zrozumiałe, trochę inaczej oceniają potrzebę uczczenia na swoim terenie Józefa PIŁSUDSKIEGO. Dla wielu z nich pozostanie on zdrajcą narodu litewskiego i najeźdźcą.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
POMNIKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org
Brak komentarzy: