Przysięga Prezydenta na Wiejskiej ? Zbyt niebezpieczna, lepiej na Zamku

3 czerwca 1926 r. Prezes Rady Ministrów prof. Kazimierz BARTEL, minister spraw wewnętrznych Kazimierz MŁODZIANOWSKI oraz minister sprawiedliwości Wacław MAKOWSKI zgłosili się w godzinach popołudniowych u pana Marszałka Sejmu Macieja RATAJA, przedkładając mu ważne motywy przemawiające za tym, aby przysięga Pana Prezydenta Ignacego MOŚCICKIEGO odbyła się na Zamku.
Pan Marszałek RATAJ, uznając racjonalność motywów odwołał zarządzenie odbycia zgromadzenia narodowego w gmachu sejmowym i zarządził, aby przysięga odbyła się dnia 4 czerwca o godzinie 12.
Wobec szczupłości miejsca, publiczność nie będzie dopuszczona na salę, skutkiem czego wydane bilety wstępu zostają unieważnione.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
PAN PREZYDENT MOŚCICKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: