"Polonii" z powodu zapasu alkoholi Amerykanie nie zatopią; Tytus FILIPOWICZ ma umowę

SS "POLONIA"Ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Tytus FILIPOWICZ podpisał z tym państwem tzw. „umowę alkoholową”.
Umowa ta reguluje sprawę posiadania przez bufety polskich statków na wodach terytorialnych Stanów Zjednoczonych alkoholu. Amerykańskie przepisy prohibicyjne zezwalają mianowicie na zatrzymanie na statkach krajów, z którymi zawarte zostały odnośne porozumienia, napojów alkoholowych opieczętowanych tak, że po opuszczeniu wód terytorialnych można było napoje alkoholowe w bufetach podawać.
Zawarcie tej umowy przez Polskę było konieczne ze względu na uruchomienie polskiej linii transatlantyckiej.
 Nowy Jork, 16 lipca 1930 r.
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MORSKA GOSPODARKA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: