Aresztowano 30 filmów i 2 aparaty kinematograficzne. Pani Irena GAWĘCKA energicznie walczyła o swoje

Irena GAWĘCKA - Wamp"Wampiry Warszawy" prod. W. DworkowskiegoZnana artystka filmowa, pani Irena GAWĘCKA, bohaterka filmów „Z dnia na dzień” i „Magdalena”, wyświetlanych jeszcze w kinach warszawskich, wystąpiła na drogę sądową przeciwko wytwórni „DWOR – FILM”, w osobie właściciela pana Władysława DWORKOWSKIEGO i przeciwko panu Norbertowi HOCHMANOWI, właścicielowi kin „Capitol” i „Pan” o niezgodne z prawem wyświetlanie obrazów z jej udziałem w obsadzie.
Artystka twierdzi, że z tytułu udziału w realizacji wymienionych filmów należy jej się około 30 tysięcy złotych, a ściągnięcie tej sumy jest zagrożone, gdyż pan DWORKOWSKI, sprzedawszy urządzenia i zmieniwszy firmę, usiłuje ukryć swój majątek, wskutek czego został osadzony w więzieniu śledczym w Toruniu.
Sąd okręgowy wydał decyzję zakazującą wyświetlania filmu „Magdalena” i nakazał komornikowi dokonanie aresztu na kopiach tego obrazu. Przy przeszukaniu lokalu byłej wytwórni „DWOR FILM” negatywu „Magdaleny” nie znaleziono, gdyż, jak się okazało, została wywieziona do Berlina, natomiast aresztowano 30 innych filmów i dwa aparaty kinematograficzne.
Zdarzenie to wywołało w sferach artystycznych spore wrażenie i uznanie za energiczne egzekwowanie przez artystkę swych pretensji finansowych.
Boć to przecież KRYZYS był. A ponadto film dźwiękowy, w którym Bohaterka nasza odnaleźć się nie potrafiła.
 Warszawa, 30 lipca 1930 r.
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
SĄDOWNICTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org
Brak komentarzy: