Władysław HERZ z Narodowej Partii Robotniczej wnosi o państwowy zarząd nad Zakładami Żyrardowskimi

WNIOSEK
posłów z Klubu Parlamentarnego Narodowej Partii Robotniczej N.P.R. W sprawie zaprowadzenia zarządu państwowego w Zakładach Żyrardowskich.(2585)

Podpisani wnoszą: Wysoki Sejm uchwalić raczy:

Wzywa się Rząd do zaprowadzenia zarządu państwowego w Zakładach Włókienniczych w Żyrardowie.

Warszawa, dnia 14 grudnia 1926 r.

Wnioskodawcy: Władysław HERZ, Jan FAUSTYNIAK, Jan BRZEZIŃSKI, Wojciech PAWLAK, Franciszek ROGUSZCZAK, Józef KOWALSKI (NPR), Marcin MILCZYŃSKI, Leon LEŚNIEWSKI, Alojzy KOT, Wawrzyniec LISIECKI (NPR), Karol POPIEL (NPR), Mikołaj NADER, Walenty MICHALAK (NPR), Ignacy REDER, Adam CHĄDZYŃSKI.

Brak komentarzy: