Poseł Maksymilian HARTGLAS przedstawia premierowi prawne postulaty Żydów

15 czerwca 1926 r. premier Kazimierz BARTEL przyjął na półtoragodzinnej konferencji przedstawicieli poselskiego Koła Żydowskiego z posłem Maksymilianem HARTGLASEM na czele.
Na konferencji omówiono szereg postulatów ludności żydowskiej odnośnie zagadnień gospodarczych, kulturalnych, podatkowych oraz konieczności traktowania ludności żydowskiej jako pełnoprawnych obywateli.
Parlamentarzyści żydowscy przedstawili premierowi szereg zarządzeń poprzednich gabinetów, zawierających w sobie pogwałcenie konstytucji i obowiązujących ustaw w stosunku do Żydów i domagali się wyraźnego cofnięcia tych zarządzeń.
Premier BARTEL odnotował sobie wszystkie poruszane sprawy i obiecał załatwić je w porozumieniu z resortowymi ministrami.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWYBrak komentarzy: