Pan Prezydent darowuje życie młodocianym mordercom

Sąd doraźny w Kielcach skazał 17 czerwca 1926 r. Antoniego Wiechowskiego, lat 19 i Longina Oborę, lat 20, mieszkańców Dąbrowy Górniczej na karę śmierci.
Skazani 6 maja 1926 r. w Kielcach, uzbrojeni w rewolwery, wtargnęli do mieszkania Antoniny Jakubikowej i grożąc jej bronią, zrabowali 90 zł. W kilka minut później wtargnęli do mieszkania małżeństwa Śmiechów i zabili tychże, a oprócz tego zadali trzy rany postrzałowe ich córce.
Obrońcy wnieśli prośbę o ułaskawienie skazanych, podkreślając ich młody wiek, dotychczasową niekaralność i przyznanie się do czynu.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej, przychylając się do tej prośby, darował skazanym życie. Decyzję tę podjął 18 czerwca.
Zwracam uwagę na daty: 6 maja zbrodnia, 17 czerwiec wyrok Sądu, 18 czerwca decyzja o ułaskawieniu.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
SĄDOWNICTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY


Brak komentarzy: