Otwarcie uczelni talmudycznej "Jeszybotu" w Lublinie

Obraz

Uroczystość otwarcia w Lublinie największej na świecie szkoły religijnej o charakterze akademickim, tak zwanego „Jeszybotu” stała się wielkim świętem ortodoksyjnej ludności żydowskiej. Na uroczystość przybyło prawie pięć tysięcy osób. Wśród gości otwarcia „Jeszybotu” należy wymienić słynnych cadyków Icchak Meir ALTER z Góry Kalwarii i Israel FRIEDMAN z Czortkowa oraz licznych rabinów z kraju i zagranicy.
Ponadto w Lublinie przebywa również pan BIRNBAUM, prezes dziennikarzy żydowskich ARIO, przedstawiciele gazet „Daily News” i „Frankfurter Zeitung”.
Lublin, 24 czerwca 1930 r.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: