Marszałek Sejmu Maciej RATAJ sklada dwukrotnie rezygnację

Na 287 posiedzeniu Sejmu II kadencji w dniu 22 czerwca przed przystąpieniem do porządku obrad prowadzący posiedzenie wicemarszałek Ignacy DASZYŃSKI poinformował, że otrzymał od Marszałka Macieja RATAJA pismo:
Zgłaszam z dniem dzisiejszym rezygnację z urzędu Marszałka Sejmu. Proszę o powiadomienie Sejmu o mojej decyzji i o sprawowanie czynności Marszałka do chwili wyboru mego następcy”.
W tej sprawie poddano pod głosowanie wniosek posła (także wicemarszałka) Jana DĘBSKIEGO, iż Sejm nie przyjmuje do wiadomości rezygnacji posła Macieja RATAJA z urzędu Marszałka Sejmu”.
Głosowano przez powstanie. Biuro sejmowe było zgodne, że za przyjęciem wniosku powstała większość posłów. Taka formułka oznaczała, iż większość była znikoma.

Na tym samym posiedzeniu wicemarszałek Sejmu Ignacy DASZYŃSKI odczytał drugie pismo Marszałka o treści następującej:
Wynik głosowania nad wnioskiem o przyjęcie do wiadomości mojej rezygnacji z urzędu Marszałka Sejmu umacnia mnie w pierwotnej mojej decyzji.
Rząd może się opierać na większości kilku lub kilkunastu głosów – Marszałek, jeśli ma spełnić swoje trudne zadanie, zwłaszcza w Sejmie, tak rozbitym jak nasz, musi mieć poparcie, jeśli nie całości Sejmu, to ogromnej jego większości.
Wobec tego podtrzymuję moje zrzeczenie się i proszą Pana Marszałka o postawienie na porządku dziennym najbliższego posiedzenia sprawy wyboru mego następcy.
Maciej RATAJ”

Wybór nowego Marszałka Sejmu nastąpił na następnym 288 posiedzeniu w dniu 25 czerwca 1926 r.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Autor nie napisał, że nowym Marszałkiem Sejmu został wybrany Maciej Rataj :)