Karol GÓRA wiceministrem skarbu, a nad morzem powiat morski w Gdyni

Warszawa, 23 października 1926 r.

Rada Ministrów na swym posiedzeniu uchwaliła treść rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie utworzenia morskiego powiatu gdyńskiego oraz upoważniła ministra komunikacji do skierowania w okresie od 25 do 31 października wszystkich wagonów węglarek na zaspokojenie potrzeb wewnętrznych.
Ze spraw kadrowym najważniejszym jest mianowanie naczelnika Izby Skarbowej w Białymstoku Karola GÓRY wiceministrem skarbu.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1926 r. w sprawie utworzenia powiatu morskiego w Gdyni (Dz. U. R. P. Nr 117, poz. 678)

Brak komentarzy: