Strzały na granicy z Litwą

Na pograniczu litewsko – polskim władze litewskie poza wzmocnieniem posterunków Straży granicznej urządziły szereg zasadzek, których celem jest ostrzeliwanie wszystkich, którzy będą usiłowali przekroczyć granicę.
Z jednej z takich zasadzek w okolicy Druskiennik 25 maja ostrzeliwano ogniem karabinowym przechodzący po polskiej stronie patrol Korpusu Ochrony Pogranicza. Dzięki nierówności terenu i znacznemu oddaleniu strzały nie spowodowały żadnych strat. Należy stwierdzić, iż ostrzeliwanie placówek K.O.P. jest w ostatnich dniach na porządku dziennym. Stwierdzono także, iż bandycki napad na patrol Korpusu pod Słobódką (gmina Szypliszki, powiat suwalski, woj. białostockie) jest dziełem litewskich żołnierzy i szaulisów.
Szaulisi – litewska organizacja paramilitarna powstała w 1919 roku.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
POGRANICZE
LITWA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: