Kazimierz BARTEL tworzy swój piąty rząd

W sobotę 21 grudnia o godz. 6,30 wieczorem Kancelaria Cywilna Pana Prezydenta Rzeczypospolitej przesłała drogą pocztową list Pana Prezydenta do profesora Bartla:

Do Pana Profesora dr Kazimierza BARTLA
we Lwowie

Poruczam Panu misję utworzenia nowego rządu.

Warszawa, dnia 21 grudnia 1929 r.
Prezydent Rzeczypospolitej
(---) Ignacy MOŚCICKI

Jednocześnie Pan Prezydent wystosował pismo do byłego premiera Kazimierza ŚWITALSKIEGO:

Szanowny Panie Premierze !
Nie mogę oprzeć się chęci wyrażenia mej wdzięczności wobec Pana za całą działalność na stanowisku Premiera Rady Ministrów. Szczególnie jestem zobowiązany Panu, że z takim zaparciem się dzielnie potrafił Pan dotychczas wytrwać w tak ciężkiej dla siebie sytuacji podczas przedłużającego się, niestety, przesilenia. Potrafił Pan to uczynić, nie dopuszczając, aby przesilenie rządowe stało się przesileniem wewnętrznym. Nieraz podczas tych trudnych dla mnie dni byłem myślą z Panem, z całej głębi współczując, jednakże jestem zmuszony jeszcze prosić Pana, ażeby zechciał Pan ponieść ten trud dalej, nim nowy gabinet będzie utworzony.

Warszawa, 21 grudnia 1929 r.
(---) Ignacy MOŚCICKI


Proponuję posty o podobnej tematyce:
DYMISJA RZĄDU PREMIERA ŚWITALSKIEGO
PAN PREZYDENT MOŚCICKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY


Brak komentarzy: