Kabiny i zaslony w lokalach wyborczych złym, pruskim zwyczajem. Minister CAR zabrania

GENERALNY KOMISARZ WYBORCZY i Wiceminister Sprawiedliwości w jednej osobie Stanisława CARA wystosował do wszystkich Komisji Wyborczych na terenie województwa śląskiego (podobno autonomicznego) pismo o treści:

Do Pana Przewodniczącego
Okręgowej Komisji Wyborczej

Doszło do mej wiadomości, że istnieje na Śląsku zwyczaj posługiwania się podczas głosowania przy wyborach kotarami, czy też specjalnie zbudowanymi budkami, mającymi rzekomo na celu ułatwienie wyborcy zachowania tajności głosowania.
Ponieważ stosownie do przepisów art. 73 Ordynacji Wyborczej głosowanie odbywa się publicznie w sposób ściśle w tym artykule określonym, przeto na zasadzie art. 16 Ordynacji Wyborczej zarządzam zaniechanie tego zwyczaju, jako sprzecznego z przepisami ordynacji wyborczej.
Proszę o wydanie stosownych zarządzeń Obwodowym Komisjom Wyborczym.

Generalny Komisarz Wyborczy
Warszawa, dnia 28 lutego 1928 r.

Oczywiście polecenie poszło w „dół”. Tym razem jednak w pionie administracyjnym:

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
L. Pr. 585/156
Dotyczy: zasłony w lokalach Komisji obwodowych w czasie wyborów.


Do
Wszystkich P. P. Starostów Województwa Śląskiego oraz magistratów miast Bielska, Katowic i Królewskiej Huty.

Generalny Komisarz Wyborczy reskryptem z dnia 28 lutego 1928 r. wyjaśnił, że istniejący w Województwie Śląskim zwyczaj posługiwania się podczas głosowania przy wyborach kotarami, czy też specjalnie zbudowanymi budkami – nie znajduje uzasadnienia w przepisach art. 73 Ordynacji Wyborczej oraz wydał Przewodniczącym Okręgowych Komisji Wyborczych tudzież Komisarzom Wyborczym na zasadzie art. 16 Ordynacji Wyborczej zarządzenie zaniechania wspomnianego zwyczaju, jako sprzecznego z przepisami ustawowymi.
Powyższe podaję Panom do wiadomości.

Wojewoda:
w.z. (---) Zygmunt ŻURAWSKI Wicewojewoda 
Art. 73. Ordynacji Wyborczej do Sejmu (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr 66, poz. 590) stanowi:
1. Głosowanie odbywa się publicznie w następujący sposób. Wyborca, zbliżywszy się do stołu, przy którym zasiada komisja wyborcza, wymienia swe nazwisko i imię. Po sprawdzeniu przez członka, prowadzącego protokół, czy imię i nazwisko wymienione znajduje się w spisie wyborców, wyborca otrzymuje ostemplowaną kopertę do głosowania, wkłada w nią kartę do głosowania i wręcza przewodniczącemu komisji, który, sprawdziwszy stempel na kopercie i nie zaglądając do jej wnętrza, wrzuca ją do urny wyborczej. Jednocześnie członkowie komisji obok nazwiska wyborcy w obu egzemplarzach spisu zaznaczają, że tenże swój głos oddał.”

Rzeczywiście - ani słowa o "tajności" głosowania. O budkach i kotarach także.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
BBWR
ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: