I w panice można znaleźć pozytywne aspekty

Po załamaniu się kursów na giełdzie nowojorskiej w ostatnią sobotę 19 października, rynek uspokoił się częściowo, lecz wykazuje bardzo wielką nieregularność. Panika została powstrzymana przez interwencję największych banków amerykańskich. Sytuacja była nadzwyczaj groźna, gdyż w sobotę na rynek rzuciły swe papiery nie tylko wielkie trusty inwestycyjne, ale także mniejsi spekulanci.
Suma sprzedaży w ciągu dwóch pierwszych godzin handlu na giełdzie w sobotę osiągnęła wartość 3 miliardów 484 milionów dolarów, co odpowiada rozmiarom całodziennego obrotu na sesji „normalnej”. W związku z ostatnimi wypadkami na giełdzie mówi się o możliwości radykalnej zmiany na całym rynku finansowym Ameryki. Dotychczas rynek akcji korporacyjnych absorbował prawie całość płynnej gotówki spekulacyjnej. Obecnie wielka część tych funduszy zwrócić się musi na papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, co oznaczać może między innymi
WZROST ZAINTERESOWANIA OBLIGACJAMI EUROPEJSKIMI, W CZYM BARDZO ZAINTERESOWANA JEST TAKŻE POLSKA.
Coraz częstsze są pogłoski, iż Federal Reserve Bank, który dla zdławienia szału spekulacyjnego podniósł onegdaj stopę dyskontową, zamierza w najbliższym czasie obniżyć dyskonto do poprzedniego poziomu.

08-09 Federal Reserve Bank podnosi stopę dyskontową z 5 na 6%

Zawsze można coś pozytywnego w katastrofie znaleźć.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
STANY ZJEDNOCZONE
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
 


Brak komentarzy: