G. B. Shaw o Marszałku Piłsudskim. Na poważnie ?

W najpoważniejszym socjalistycznym klubie naukowym, słynnym londyńskim „Fabian Society” 21 listopada wygłosił interesujący odczyt o kryzysie systemów rządzenia państwem George Bernard SHAW. Prelegent kategorycznie wystąpił przeciwko obecnym systemom parlamentarnym stwierdzając, że nigdzie, gdzie istnieje ten system nie daje on pozytywnych rezultatów. W niektórych państwach, gdzie niezadowolenie z takiego sposobu rządzenia wywołało próby znalezienia innej zupełnie formuły parlamentarnej. Tej próby dokonują Mussolini, Piłsudski i inni.
Omawiając sytuację wytworzoną przez poszukiwanie innych form rządu we Włoszech, Jugosławii, Hiszpanii i Polsce, Shaw najdłużej zatrzymał się nad stosunkami w Polsce, wykazując zdumiewająco dobrą orientację co do naszych stosunków wewnętrznych.
Mówiąc o Marszałku Piłsudskim z nieukrywaną życzliwością Shaw podkreślił, że błędem byłoby zarzucać Mu z natury wrogi stosunek do parlamentu.
Piłsudski wyszedł z lewicy i jego przeszłość bojowca o wolność nie pozwala go posądzać o to, aby nie był demokratą. Piłsudski czynnie dowiódł, że pragnie utrzymać zewnętrzne formy parlamentu, gdyż przeprowadził demokratyczne wybory i parlamentu nie skasował, ale chce w stare formy wlać nowe życie, co Shaw uważa za konieczne nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach, również w Wielkiej Brytanii.

Pytanie nasuwa się podstawowe – G. B. Shaw mówił na poważnie, czy tylko tworzył jeszcze jedną metaforę aby wywołać dyskusję na wyższym poziomie abstrakcji ? Jak na Wielkiego Kpiarza przystało.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
WIELKA BRYTANIA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: