Agencja Telegraficzna EXPRESS - zmiana prezesa

25 sierpnia zmarł po krótkiej chorobie dyrektor Agencji Telegraficznej „EXPRESS” Leon MATUSZEWSKI. Jego następcą został Mieczysław OBARSKI.
Agencja Telegraficzna 'EXPRESS” istniała od 1925 r.; miała powiązania z kontrwywiadem polskim, koncentrowała się na analizach środowisk ukraińskich i białoruskich w kraju i za granicą.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
CZASOPISMA, GAZETY
WOJSKO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: