Zakup "Gazów Wschodnich" ma korupcyjny zapaszek

Posiedzenie sejmowej komisji budżetowej w dniu 6 marca stało się prawdziwą sensacją. Na porządku dziennym znajdował się projekt ustawy uprawniającej rząd do zakupienia za 2 miliony dolarów akcji kopalń naftowych firmy „Gazy Wschodnie” dla państwowego przedsiębiorstwa naftowego P O L M I N.
Referent wniosku poseł prof. Adam KRZYŻANOWSKI ku olbrzymieniu zdumieniu obecnych w niezwykle ostrej formie oświadczył się przeciwko wnioskowi rządowemu. Po raz pierwszy w obecnym sejmie mamy przypadek, gdy poseł BBWR, w dodatku referent, uznał wniosek rządowy za niesłuszny.
Poseł Krzyżanowski nie żałował słów krytyki wykazując, że przedłożona ustawa jest dalszym etapem etatyzacji przedsiębiorstw, a olbrzymi wydatek na zakupienie akcji jest najzupełniej niepotrzebny i dla budżetu nie do zniesienia. Referent podkreślił dalej, że rząd polski ma zamiar wykupić akcje z rąk banku wiedeńskiego CREDITANSTALT, należącego do kompanii Rothschildów.
W chwili gdy państwo polskie stara się o pozyskanie dla siebie kapitałów zagranicznych, wycofywanie kapitałów zagranicznych z przedsiębiorstw jest niespotykanym absurdem.
Przemówienie to wywołało ostrą akcję ze strony wiceprezesa BBWR, posła Dr Karola POLAKIEWICZA, który oświadczył, że jest rzeczą niedopuszczalną, aby referent występował przeciwko referowanemu przez siebie wnioskowi. Dlatego zaproponował, ażeby prof. Krzyżanowski referat złożył, a objął go poseł prof. Jan ZARAŃSKI, także z BBWR. Ten ostatni jednakże odmówił przejęcia referatu, solidaryzując się z poglądami prof. Krzyżanowskiego, który dotknięty wystąpieniem wiceprzewodniczącego swego Klubu opuścił zirytowany fotel referenta i poszedł na salę plenarną.
Wywołało to długą i ożywioną dyskusję, w której po stronie posła Krzyżanowskiego stanął prezes komisji budżetowej dr Władysław BYRKA (BBWR) oraz szereg posłów z panami Maciejem RATAJEM i Hermanem DIAMANDEM na czele. Wyjaśniono, że referent może ustosunkować się do wniosku jak chce, a dopiero jeśli komisja nie podzieli jego zdania, to może on swój referat złożyć. Wobec tego zaproszenia prof. Krzyżanowski zgodził się ponownie objąć referowanie wniosku rządowego.
W dyskusji zabrał głos między innymi poseł Koła Żydowskiego Henryk ROZMARYN, który energicznie poparł prof. Krzyżanowskiego, wskazując że obecnie akcje Gazów Wschodnich mają na giełdzie cenę 2 dolary za sztukę, a rząd chce za nie zapłacić po 5 dolarów, co przyprawi skarb państwa o straty na 800 tysięcy dolarów.
Gdybym był tylko przedstawicielem Żydów, to cieszyłbym się, że dwóch Żydów, a mianowicie Rothschild i jego wspólnik Goldman z Wiednia zarobią krociowe sumy. Muszę jednak z całą energią wypowiedzieć się przeciwko temu nieszczęsnemu pomysłowi, gdyż jako poseł obowiązany jestem dbać o interesy nie swoich współwyznawców, ale interesy państwa.
Dr Rozmaryna poparli inni mówcy, przede wszystkim zaś poseł Stanisław ZALEWSKI z Klubu Narodowego, wykazując, iż wydawanie w tej chwili dwóch milionów dolarów, podczas gdy Polska ma bierny bilans handlowy i cierpi na brak kapitałów jest całkowicie niedopuszczalne.
Sprawa zakupienia akcji spółki „Gazy Wschodnie” jeszcze będzie dyskutowana, jednakże należy stwierdzić, iż rzadko komisja sejmowa nie obradowała w tonach tak podnieconych.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
ZAGRANICZNE INWESTYCJE I FIRMY
SEKTOR PAŃSTWOWY
AFERY A.D. 1929
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: