Władysław Wróblewski nowym Prezesem Banku Polskiego

Do Pana Dr Władysława WRÓBLEWSKIEGO
Emerytowanego Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego I klasy w Warszawie

Mianuję Pana Prezesem Banku Polskiego na okres pięciu lat.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 1929 r.
Prezes Rady Ministrów: ŚWITALSKI
Kierownik Ministerstwa Skarbu: MATUSZEWSKI
Prezydent Rzeczypospolitej: Ignacy MOŚCICKI

 

Dr Władysław WRÓBLEWSKI urodził się w 1875 r. w Krakowie. Wydział Prawny Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1897 r., przechodząc do służby administracyjnej. W roku 1918 został powołany do prezydium Rady Ministrów, by następnie krótko sprawować obowiązki wiceministra spraw zagranicznych. Od marca 1921 r. do końca 1922 r. dr Wróblewski był posłem polskim w Londynie, a w latach 1923 – 25 w Waszyngtonie. Powróciwszy do kraju poświęcił się dziennikarstwu i ostatnio był naczelnym redaktorem półurzędowej „Gazety Poznańskiej i Pomorskiej”.
Mianowanie dr Wróblewskiego oceniane jest w kołach gospodarczych jako chęć postawienia na czele polskiej instytucji emisyjnej osobistości znanej w Stanach Zjednoczonych i w Anglii.
Dr Wróblewskiego łączą osobiste relacje z panem Charlesem DEWEYEM, który był wiceministrem skarbu USA wówczas, gdy dr Wróblewski był polskim posłem w Waszyngtonie.

Czyli, że sprawy bankowości nowy Prezes znał na wylot - "ze słyszenia". Ale od roboty bankowej, finansowej miał przecież zastępcę -  Feliksa MŁYNARSKIEGO, który wśród dziennikarzy politycznych był pewnym kandydatem na wakujące stanowisko.  Warto dodać, iż na początku roku faworytem w wyścigu o jedno z najlepiej płatnych i, co niemniej ważne, kadencyjnych, stanowisk, był minister skarbu Gabriel CZECHOWICZ.


 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
BANKOWY SEKTOR
AWANSE
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUMBrak komentarzy: