Preludium do niespokojnej opolskiej "Halki"

Na skutek interwencji pruskiego ministra spraw wewnętrznych Alberta GRZESIŃSKIEGO i nadprezydenta regencji opolskiej dr Hansa LUKASCHKA, magistrat miasta Opola udzielił w dniu 15 kwietnia Teatrowi Polskiemu w Katowicach zezwolenia na odegranie w teatrze opolskim opery „Halka”.
Mimo tych decyzji przedstawienie to nie doszło do skutku, gdyż dyrektor teatru opolskiego, nie wiedząc rzekomo o tej decyzji, polecił zdemontować scenę.
Zezwolenie to miało być rekompensatą za występ opery berlińskiej na polskim Górnym Śląsku.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
KULTURA
ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO
NIEMCY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: