Poseł komunistyczny skazany na 5 lat ciężkiego więzienia

Były komunistyczny poseł Władysław BACZYŃSKI, wydany przez Sejm władzom sądowym, został 7 kwietnia skazany przez Sąd Okręgowy w Sosnowcu na pięć lat ciężkiego więzienia.
Akt oskarżenia zarzucał Baczyńskiemu prowadzenie akcji przeciwpaństwowych. W licznych przemówieniach oskarżony nawoływał do zdrady stanu i rozwijał swą działalność w Zagłębiu Dąbrowskim i w Warszawie.
Baczyński przywiózł z Moskwy order „Czerwonego Sztandaru” i w swojej podróży posługiwał się paszportem, wydanym przez poselstwo sowieckie w Berlinie na nazwisko Teodora Mozelewskiego.
Skazanie na ciężkie więzienie pociąga za sobą pozbawienie praw, także i utratę mandatu poselskiego.
Mimo tego we wszystkich skorowidzach parlamentarnych za datę utraty mandatu poselskiego przyjmuje się 2 listopada 1929 r., a powodem jest zrzeczenie się mandatu.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUMBrak komentarzy: