Paszporty dyplomatyczne nie dla posłów w odwecie za obcięcie funduszu dyspozycyjnego


Ministerstwo spraw zagranicznych zawiadomiło dziś kancelarię sejmu, że od dnia 1 kwietnia posłowie na sejm nie będą otrzymywali paszportów dyplomatycznych, które przed tą datą były im wydawane.
Ponadto Ministerstwo powiadomiło kancelarię sejmu, iż parlamentarna grupa polsko – francuska z powodu zmniejszenia przez Parlament funduszu dyspozycyjnego ministra o dwa miliony złotych, nie może liczyć na subsydium, które, jak dotąd, było jej wypłacane w wysokości 12.000 złotych. 
Warszawa, 3 kwietnia 1930 r.Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org


Brak komentarzy: