Orderów zagranicznych deszcz prawdziwy

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 19 z 12 grudnia 1929 r.

Zezwolenie na przyjecie i noszenie orderów:

Francuskiego Orderu Legii Honorowej (II Klasy):
gen. dywizji KONARZEWSKI Daniel,
gen. dywizji RYDZ-ŚMIGŁY Edward,
gen. dywizji ROMER Jan,
gen. dywizji SKIERSKI Leonard

Francuskiego Orderu Legii Honorowej (III Klasy):
gen. brygady KUTRZEBA Tadeusz,
gen. brygady dr ZARZYCKI Ferdynand.
Francuskiego Orderu Legii Honorowej (IV Klasy):
ppłk dyplomowany dr KÜNSTLER Stanisław.

Francuskiego Orderu Legii Honorowej (V Klasy):
kpt KAMIEŃSKI Bronisław.

Orderu Korony Rumunii (I klasy):
gen. dywizji KONARZEWSKI Daniel,
gen. dywizji RYDZ-ŚMIGŁY Edward,
gen. dywizji ROMER Jan.

Orderu Korony Rumunii (II klasy):
gen. brygady FABRYCY Kazimierz,
gen. brygady ŁUKOSKI Kazimierz,

Orderu Korony Rumunii (III klasy):
płk dyplomowany BARDEL Maciej Euzebiusz,
ppłk LELIGDOWICZ Leon,
ppłk w st. niecz. PRYSTOR Aleksander Błażej,
płk dyplomowany ZAWADZKI Emil,
mjr dyplomowany LUDWIG Włodzimierz,

Orderu Korony Rumunii (IV klasy):
mjr dyplomowany BRZESZCZYŃSKI Stefan,
mjr GRUDZIŃSKI Julian,
mjr dyplomowany LILIENFELD - KRZEWSKI Karol,
rtm. dyplomowany BRACŁAWSKI Herman Jan,
kpt. KAMIEŃSKI Bronisław,
kpt. KRYZAR Leopold,
kpt. SAWA Franciszek,
rtm. STEMPKOWSKI Michał,
kpt. TOCZYSKI Aleksander Alfred,
kpt. USZACKI Zygmunt,
kpt. ZABŁOCKI Kazimierz,
mjr KROGULSKI Władysław,
kpt. BESELJAK Alfons,
kpt. JUNGRAW Józef Maksymilian.

Orderu „Gwiazdy Rumunii” (III klasy):
płk w st. spoczynku FLORER Roman Antoni,
płk dyplomowany GĄSIOROWSKI Janusz Tadeusz,
płk GORZECHOWSKI Jan I.,
płk dyplomowany inż. RAYSKI Ludomił Antoni,
płk dyplomowany SCHATZEL Tadeusz,
płk dyplomowany ZAMORSKI Kordian Józef,

Orderu „Gwiazdy Rumunii” (IV klasy):
ppłk dyplomowany MACZEK Stanisław Władysław,
mjr dyplomowany JANISZEWSKI Lucjan Karol,
mjr dyplomowany WILOCH Stanisław,
mjr dyplomowany PRÓCHNICKI Stanisław Marian,
mjr inż. MAKOWSKI Wacław II.

Orderu „Gwiazdy Rumunii” (V klasy):
kpt. dyplomowany GLIWICZ Stanisław,
kpt. dyplomowany NIEWĘGŁOWSKI Cezary,
kpt. dyplomowany PATOCZKA Jarosław,
rtm. LIKIERNIK Tadeusz.

S.H.S. Orderu „Św. Sawy” (I klasy):
gen. dywizji inż. BERBECKI Leon,
gen. dywizji PISKOR Tadeusz Ludwik,
gen. dywizji RYBAK Józef Artur,
gen. dywizji RYDZ – ŚMIGŁY Edward.

S.H.S. Orderu „Św. Sawy” (II klasy):
gen. brygady BURHARDT – BUKACKI Stanisław,
gen. brygady STACHIEWICZ Julian,
gen. brygady ZARZYCKI Ferdynand.

S.H.S. Orderu „Św. Sawy” (III klasy):
płk dyplomowany SŁONIŃSKI Marian Aleksander,
płk WĄSOWICZ Jan II,
płk ZABDYR Michał,
ppłk dyplomowany HOROCH Seweryn,
ppłk dyplomowany PEŁCZYŃSKI Tadeusz Walenty,
ppłk GRODZKI Stanisław,
ppłk KAMIŃSKI Feliks Stanisław,
ppłk MŁYNARSKI Ludwik.

S.H.S. Orderu „Św. Sawy” (IV klasy):
ppłk dyplomowany STRZELECKI Leon,
mjr RUDNICKI Adam II,
mjr WRÓBLEWSKI Władysław.

S.H.S. Orderu „Św. Sawy” (V klasy):
rtm. Dyplomowany ŁUBIEŃSKI Aleksander Jan,
kpt. dyplomowany TYSZYŃSKI Leon,
kpt. KOWALCZEWSKI Bronisław,
kpt. TOCZYSKI Aleksander Alfred,
por. KORZENIOWSKI Kazimierz,

S.H.S. Orderu „Orła Białego” (III klasy):
płk dyplomowany ZAMORSKI Kordian Józef.

S.H.S. Orderu „Orła Białego” (IV klasy):
mjr dyplomowany BRZESZCZYŃSKI Stefan,
mjr dyplomowany ENGLICHT Józef,
mjr dyplomowany KIRSZENSTEIN Witold Stefan,
mjr dyplomowany KWIECIŃSKI Bohdan Józef,
mjr dyplomowany PRÓCHNICKI Stanisław Marian,
mjr dyplomowany RYCHŁOWSKI Jerzy Wojciech,
mjr dyplomowany SZEWCZYK Jan I,
mjr BIELSKI Anatol Olgierd,
mjr JUNOSZA – DREWNOWSKI Ignacy,
mjr MATUSZCZAK Franciszek Otton,
mjr WÓJTOWICZ Stanisław Marian,
mjr ZEMBRZUSKI Konrad.

S.H.S. Orderu „Orła Białego” (V klasy):
mjr dyplomowany dr IZDEBSKI Ignacy,
mjr dyplomowany ONACEWICZ Włodzimierz,
mjr dyplomowany RYZIŃSKI Kazimierz,
mjr dyplomowany STARZYŃSKI Mieczysław,
mjr dyplomowany WILOCH Stanisław,
kpt. GLIWA Paweł,
kpt. LEROCH – ORLOT Rudolf Ignacy,
rtm. LEWICKI Stanisław VII.

Japońskiego Orderu „Świętego Skarbu” (IV klasy);
mjr dyplomowany FLOYAR – RAJCHMAN Henryk.

Tureckiego Orderu „Medjidje”:
mjr WARGIN Jan Maksymilian.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
WOJSKO
ODZNACZENIA
DELEGACJE ZAGRANICZNE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: