Oni rządzili polskim cukrownictwem

Przemysł cukrowniczy to była w Polsce międzywojennej potęga. Mniejsza oczywiście niż Polskie Koleje Państwowe lub śląski kompleks górniczo - hutniczy, ale zawsze potęga. Niekoronowanym królem polskiego cukru był Wielkopolanin Józef Żychliński, jeden z najbogatszych  obywateli II Rzeczypospolitej - taki przedwojenny Jan Kulczyk. A sztandarowymi instytucjami podporządkowanymi "Królowi Cukru" był Bank Cukrownictwa w Poznaniu oraz Polski Przemysł Cukrowy - kartel, holding - władza cukrownictwa. Dla przykładu podaję składy władz naczelnych instytucji cukrowniczych - nazwiska się powtarzają.
 
Rada Naczelna Polskiego Przemysłu Cukrowniczego
Warszawa, Mazowiecka 13
Członkowie: Czesław Krzymuski, Leopold Levy, Zygmunt Kittel (dyrektor Cukrowni w Żninie), Ludwik Pannenko, Edward Natanson (bankier, prezes Warszawskiego Towarzystwa Fabryk Cukru S.A.), Ernest Habicht (były poseł polski w Wiedniu).

Związek Zawodowy Cukrowni b. Królestwa Polskiego
Prezes: senator Jan Zagleniczny;
Wiceprezesi: Leon Nowakowski, Ludwik Pannenko.

Związek Zachodnio – Polskiego Przemysłu Cukrowniczego w Poznaniu
Prezes: Józef ŻYCHLIŃSKI

Spółka Handlowa Cukrowni Związkowych „SHC” Warszawa,
Prezes: Jan Zagleniczny
Wiceprezesi: Leon Nowakowski, Ludwik Pannenko.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
HANDEL ZAGRANICZNY
POZNAŃ I WIELKOPOLSKA
KARTELE I SYNDYKATY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: