Najważniejsi w Państwie listy między sobą wymieniająW sobotę 2 listopada Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy MOŚCICKI zaprosił do siebie na konferencję Marszałka Sejmu Ignacego DASZYŃSKIEGO. Spotkanie miało się odbyć o godz. 12 w niedzielę.
Jednakże o godz. 10,30 marszałek DASZYŃSKI przesłał Panu Prezydentowi list, w którym oznajmił, że po przeczytaniu porannej prasy, która przyniosła Oświadczenie panów ministra Sławoja SKŁADKOWSKIEGO oraz pułkownika Józefa BECKA o rozmowie między nim a Marszałkiem PIŁSUDSKIM, może przybyć na konferencję na Zamek, jeżeli w tym spotkaniu nie weźmie udziału Marszałek Piłsudski.
W liście swym Marszałek Daszyński oświadczył, że jest za starym człowiekiem i za poważne zajmuje stanowisko, ażeby narażać się na skutki wykorzystywania w prasie jego rozmów z Marszałkiem Piłsudskim.
W odpowiedzi na ten list, Pan Prezydent zapewnił pisemnie, że konferencja odbędzie się bez udziału Marszałka Piłsudskiego. Po otrzymaniu tego zapewnienia, Marszałek przybył na Zamek, gdzie rozmawiał z Panem Prezydentem ponad dwie godziny.
O przebiegu konferencji nie opublikowano żadnego oświadczenia, poza informacją udzieloną przez Marszałka Daszyńskiego o zwołaniu posiedzenia Sejmu na wtorek, 5 listopada o godz. 4 po południu.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
PAN PREZYDENT MOŚCICKI
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: