Zjazd byłych członków Organizacji Bojowej PPS

13 września 1929 r. w Warszawie odbył się zjazd byłych członków Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Zjazd był związany z obchodami 25-lecia demonstracji na Placu Grzybowskim, , zorganizowanej przez PPS w proteście przeciwko wcielaniu Polaków do armii carskiej uczestniczącej w wojnie z Japonią. W związku z rocznicą Marszałek PIŁSUDSKI opublikował w „Głosie Prawdy” wspomnienie o tej demonstracji. Tekst wspomnienia wkrótce na blogu.
Organizatorami zjazdu byli m. in. przewodniczący Klubu Parlamentarnego BBWR, Walery SŁAWEK, ówczesny Minister Pracy i Opieki Społecznej Aleksander PRYSTOR, żona Marszałka Aleksandra PIŁSUDSKA oraz Rajmund JAWOROWSKI i Józef ŁOKIETEK z rozłamowej PPS d. Frakcja Rewolucyjna.
Na Zjeździe utworzono m,in. Organizację Bratniej Pomocy.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
KONFERENCJE I ZJAZDY
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
PARLAMENT

Brak komentarzy: