Wybór władz Klubu Parlamentarnego BBWR

27 marca 1928 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie klubu parlamentarnego BBWR. Obradom przewodniczył poseł Walery SŁAWEK, wygłaszając przemówienie programowe, w którym podkreślił, że Blok zamierza działać zarówno na forum obu izb Parlamentu, jak i w terenie, tworząc wojewódzkie i powiatowe grupy parlamentarne, do których zaprosi się także kandydatów z list BBWR, którzy nie dostali się do Sejmu lub Senatu.
Jednogłośnie przewodniczącym Klubu Parlamentarnego wybrano właśnie Walerego SŁAWKA, głównego organizatora kampanii wyborczej Bloku. Jego zastępcami zostali posłowie Jakób BOJKO, Marian KOŚCIAŁKOWSKI, Zdzisław LECHNICKI, książę Janusz RADZIWIŁŁ oraz senator Walery ROMAN. Sekretarzem generalnym Klubu wybrany został Jerzy BARAŃSKI, a skarbnikiem Zdzisław STROŃSKI.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
BBWR
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: