Wielkie przenosiny w województwach i powiatach

Minister Spraw Wewnętrznych postanowił o przeniesieniu:

Naczelnika wydziału w V stopniu służbowym i wicewojewodę we Lwowie Zygmunta GRONZIEWICZA do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z poruczeniem funkcji wicewojewody poznańskiego z dniem 27 lutego;

Naczelnika wydziału w V stopniu służbowym i wicewojewodę w Poznaniu Józefa OŁPIŃSKIEGO – do Komisariatu Rządu w Warszawie z poruczeniem funkcji wice komisarza rządu z dniem 27 lutego;

Starostę powiatowego w VI stopniu służbowym Wacława MALANOWSKIEGO – ze Starostwa w Rypinie do Starostwa w Kościerzynie z dniem 28 lutego;

Starostę powiatowego w VI stopniu służbowym Stanisława MICHAŁOWSKIEGO – ze Starostwa w Sanoku do Starostwa w Przemyślu z dniem 5 stycznia;

Referendarza w VII stopniu służbowym Franciszka FRĄCZKOWSKIEGO – ze Starostwa w Gródku Jagiellońskim do ekspozytury Starostwa Sokalskiego w Bełzie z poruczeniem kierownictwa tej ekspozytury z dniem 11 stycznia;

Starostę powiatowego w VI stopniu służbowym Dr Jana SIOKAŁO – ze Starostwa w Kopyczyńcach do Starostwa w Brodach z dniem 5 grudnia 1928 r.;

Referendarza w VII stopniu służbowym Stefana SOKOŁA – ze Starostwa w Kutnie do starostwa w Nadwórnej z poruczeniem kierownictwa tegoż Starostwa z dniem 10 grudnia 1928 r.;

Referendarza w VII stopniu służbowym Konstantego DRECKIEGO – ze Starostwa w Pułtusku do Starostwa w Pilźnie z poruczeniem kierownictwa tegoż Starostwa z dniem 16 grudnia 1928 r.;

Referendarza w VII stopniu służbowym Ludwika WAŁECKIEGO ze Starostwa w Przeworsku do Starostwa w Rudkach z poruczeniem kierownictwa tego Starostwa z dniem 10 grudnia 1928 r.;

Prowizoryjnego starostę powiatowego w VII stopniu służbowym Władysława ROZMARYNOWSKIEGO – ze Starostwa w Sandomierzu do Starostwa w Rawie Mazowieckiej z dniem 31 grudnia 1928 r.;

Starostę powiatowego w VI stopniu służbowym Gustawa ORŁOWSKIEGO – ze Starostwa w Rawie Mazowieckiej do Starostwa powiatowego w Krakowie z dniem 31 grudnia 1928 r.;

Prowizoryjnego starostę w VII stopniu służbowym Seweryna WEISSA – ze Starostwa w Chojnicach do Starostwa w Gniewie z dniem 31 grudnia 1928 r.;

Starostę powiatowego w VI stopniu służbowym Lucjana WITKOWSKIEGO – ze Starostwa wileńsko – trockiego do Starostwa w Wilejce z dniem 9 listopada 1928 r.;

Starostę powiatowego w VI stopniu służbowym Jana NITOSŁAWSKIEGO – ze Starostwa w Wilejce do Starostwa w Szamotułach z dniem 9 listopada 1928 r.;

Starostę powiatowego w VI stopniu służbowym Bronisława RUCZYŃSKIEGO – ze Starostwa w Szamotułach do Starostwa w Inowrocławiu z dniem 9 listopada 1928 r.;

Starostę powiatowego w VI stopniu służbowym Hipolita NIEPOKULCZYCKIEGO – ze Starostwa w Krzemieńcu do Starostwa w Grudziądzu z dniem 28 listopada 1928 r.;

Proponuję posty o podobnej tematyce:
AWANSE
POZNAŃ I WIELKOPOLSKA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: