Syndykat naftowy w natarciu

WNIOSEK
posła Rozmarina i towarzyszy w sprawie szykan, wyrządzanych małym rafineriom naftowym w interesie wielkich koncernów naftowych zrzeszonych w syndykacie naftowym.

Wysoki Sejm uchwalić raczy:

Wzywa się Pana Ministra Przemysłu i Handlu do cofnięcia zarządzeń, wydanych przeciw małym i średnim rafineriom.
Wzywa się Pana Ministra Przemysłu i Handlu do odwołania listu, wystosowanego do Dyrekcji Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie zamknięcia kredytów rafineriom: Bracia Haber w Stanisławowie i F. Ch. Griffel w Skawinie.
Wzywa się Pana Ministra Skarbu do otwarcia powyższym rafineriom ponownie kredytu dla podatku konsumpcyjnego.

Warszawa, dnia 22 lutego 1929 r.

Wnioskodawcy:
Dr Henryk ROSMARIN, Hersz Luzer HELLER, Izaak GRUNBAUM, Szmul BROT, Szyja Hesel FARBSTEIN, Dr Jerzy ROSENBLATT, Ozjasz Abraham THON, Maksymilian HARTGLAS. Dr Maurycy LESER, Chaim RASNER, Dr Leon REICH, Franz ROSUMEK (Niemiecki Klub Parlamentarny), Artur PANKRATZ (Niemiecki Klub Parlamentarny), Karol EISENSTEIN, Jakub WYGODSKI.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PRZEMYSŁ NAFTOWY
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
STANISŁAWOWSKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: