Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie gminami już nie są, Hułubicze w ich miejsce powstało

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 20 marca 1929 r.
o zniesieniu gmin wiejskich Czerniewicze, Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie, utworzeniu gminy wiejskiej Hołubicze oraz zmianie granic gmin wiejskich w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskim.

Na mocy art 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770) zarządzam, co następuje:
§ 1. Znosi się gminy wiejskie Czerniewicze, Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie.
§ 2. Tworzy się gminę wiejską o nazwie „Hołubicze” z siedzibą urzędu gminnego w miasteczku Hołubicze.
§ 3. Należące do zniesionej gminy Czerniewicze miejscowości włącza się odpowiednio do gmin Jazno, Łużki, Plissa oraz Prozoroki.
§ 4. Należące do zniesionej gminy Stefanpol miejscowości włącza się odpowiednio do gmin Łużki, Hermanowice oraz Mikołajów.
§ 5. Należące do zniesionej gminy Tumiłowicze miejscowości włącza się odpowiednio do gminy Dokszyce oraz nowo utworzonej gminy wiejskiej Hołubicze.
§ 6. Miejscowości należące do zniesionej gminy Wierzchnie włącza się do gminy wiejskiej Głębokie z wyjątkiem wsi Romańczuki, ktorą włącza się do gminy Zalesie.
§ 7. Z gminy Parafjanowo wyłącza się wsie Pasieki i Powarki, zaś z gminy Porpliszcze wyłącza się wsie Karpiówka, Podomchy (Podemchy), Perełoje i Borsuki i włącza się wszystkie wymienione miejscowości do gminy wiejskiej Dokszyce.
§ 8. Z gminy wiejskiej Dokszyce wyłącza się folwark Subotowo, zaś z gminy Porpliszcze wyłącza się wsie Kisiele, Malinowszczyzna i Osinówka i włącza się do gminy wiejskiej Głębokie.
(….....)
§ 19. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
WILEŃSZCZYZNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: