Senatorowie RP wybrani 11 marca 1928 roku w okręgach wojewódzkich

ABRAMOWICZ Witold (BBWR) - Wileńskie
BARANYK Wasyl (Klub Ukraińsko-Białoruski) – Tarnopolskie
BARCZEWSKI Ernst (Klub Niemiecki) – Pomorskie
BOGUSZEWSKI Stefan (BBWR) – Lubelskie
BOHDANOWICZ Wiaczesław (Klub Ukraiński) – Wileńskie
BRANDYS Paweł (Chrześcijańska Demokracja- Grupa Korfantego) – Śląskie
BRZEZIŃSKI Tomasz (PSL Wyzwolenie) – Łódzkie
BUDZYNER Salem (Koło Żydowskie) – Warszawskie
BUSSE Jerzy (Klub Niemiecki) – Poznańskie
CIASTEK Franciszek (PSL Wyzwolenie) – Kieleckie
CZERKAWSKYJ Aleksander (Ukraińsko-Białoruski Klub Sejmowy) – Stanisławowskie
DAL Łazarz (BBWR) – Wołyńskie
DANIELEWICZ Józef (Polska Partia Socjalistyczna) – Łódzkie
DĄBSKI Stanisław (BBWR) – Lwowskie
DOBRZAŃSKI Stefan (Klub Narodowy) – Kieleckie
DRUCKI-LUBECKI Franciszek (BBWR) – Poleskie
ENGLISCH Jan (Polska Partia Socjalistyczna) – Krakowskie
ERDMAN Alfons (PSL "Piast")- Białostockie
GASZYŃSKI Stanisław (BBWR) – Kieleckie
GLIWIC Hipolit (BBWR) – Białostockie
GODLEWSKI Stanisław (Klub Narodowy) – Warszawskie
GOŁUCHOWSKI Hr Agenor (BBWR) - Tarnopolskie
GÖTZ-OKOCIMSKI baron Jan (BBWR) – Krakowskie
GRAJEK Paweł (Narodowa Partia Robotnicza) – Śląskie
GRUSZCZYŃSKI Stanisław (Polska Partia Socjalistyczna) – Warszawskie
HEDINGER Witold (Klub Narodowy) – Poznańskie
HORBACZEWSKI Antoni (Klub Ukraińsko-Białoruski) – Tarnopolskie
HUSKOWSKI Stanisław (BBWR) – Wołyńskie
JABŁONOWSKI Władysław (Klub Narodowy) – Łódzkie
JANUSZEWSKI Wacław (PSL Wyzwolenie) – Łódzkie
KAMIENIECKI Witold (BBWR) – Nowogródzkie
KASPRZAK Ludwik (Chrześcijańska Demokracja) – Krakowskie
KELLES KRANZ Stanisław (Polska Partia Socjalistyczna) – Kieleckie
KISIELEWSKA Helena (Ukraińsko-Białoruski Klub Sejmowy) – Lwowskie
KŁUSZYŃSKA Dorota (Polska Partia Socjalistyczna) – Warszawskie
KOERNER Mozes (Koło Żydowskie) - Warszawa m. Stołeczne
KOPCIŃSKI Stefan (Polska Partia Socjalistyczna) – Łódzkie
KOZICKI Sergiusz (SEL-ROB) – Wołyńskie
KOZICKI Stanisław (Klub Narodowy) – Lubelskie
KULERSKI Wiktor (PSL "Piast") – Poznańskie
KUŹMYN Mikołaj (Klub Ukraińsko-Białoruski) – Tarnopolskie
LAURYSIEWICZ Stefan (BBWR) – Lubelskie
LONDZIN Józef Ks (BBWR) – Śląskie
LUBOMIRSKI Ks. Zdzisław (BBWR) - Warszawa m. Stołeczne
ŁUBIEŃSKI Hr Leon (BBWR) – Kieleckie
MAKAREWICZ Juliusz (Chrześcijańska Demokracja) – Tarnopolskie
MAKUCH Iwan (Ukraińsko-Białoruski Klub Sejmowy) – Stanisławowskie
MANUGIEWICZ Samuel (BBWR) – Stanisławowskie
MICIŃSKI Ignacy (Polska Partia Socjalistyczna) – Kieleckie
MIKLASZEWSKI Jerzy (Stronnictwo Chłopskie) – Lwowskie
MOTZ Bolesław (PSL Wyzwolenie) – Lubelskie
NIEZABYTOWSKI Karol (BBWR) – Poleskie
NOCZNICKI Tomasz (PSL Wyzwolenie) – Warszawskie
NOWAK Antoni (BBWR) – Lwowskie
NOWAK Stanisław (BBWR) – Krakowskie
OSSOWSKI Paweł (Klub Narodowy) – Pomorskie
PANT Edward (Klub Niemiecki) – Śląskie
PEPŁOWSKI Edward (Narodowa Partia Robotnicza) - Poznańskie
PERZYŃSKI Stefan (BBWR) – Warszawskie
POCZĘTOWSKI Julian (BBWR) - Warszawa m. Stołeczne
POSNER Stanisław (Polska Partia Socjalistyczna) – Kieleckie
PRYKO Izydor (BBWR) – Poleskie
RADOMSKI Władysław (Chrześcijańska Demokracja) – Poznańskie
REDKO Stefan (BBWR) – Wołyńskie
ROGULA Bazyli (Klub Ukraiński) – Nowogródzkie
ROLLE Karol (BBWR) – Krakowskie
ROMAN Walery(BBWR)- Białostockie
RUBINSZTEJN Izaak Icek (Koło Żydowskie) – Białostockie
RUDNIK Michał (BBWR) – Krakowskie
SCHREIBER Dawid (Koło Żydowskie) – Lwowskie
SEYDA Marian (Klub Narodowy) – Poznańskie
SKOKOWSKI Michał (BBWR) – Wołyńskie
SOKOŁOWSKI Michał (Polska Partia Socjalistyczna) – Lubelskie
SOROKO Michał (BBWR) – Nowogródzkie
SPIKERMAN Józef (Klub Niemiecki) – Łódzkie
STEINBORN Otto (Narodowa Partia Robotnicza) – Pomorskie
SZABAD Cemach (Koło Żydowskie) – Kieleckie
SZAFRANEK Jan (Stronnictwo Chłopskie) – Kieleckie
SZARSKI Marcin (BBWR) - Stanisławowskie
SZUYSKI Wacław (BBWR) - Warszawskie
ŚREDNIAWSKI Andrzej (PSL "Piast") – Krakowskie
TATARCZAK Stefan (Stronnictwo Chłopskie) – Lubelskie
TATOMYR Julian (Ukraińsko-Białoruski Klub Sejmowy) – Lwowskie
THULIE Maksymilian (Chrześcijańska Demokracja) – Lwowskie
TROJAN Kornel (Ukraińsko-Białoruski Klub Sejmowy) – Lwowskie
TRZECIAK Józef (BBWR) – Wileńskie
WAŃKOWICZ Stanisław (BBWR) – Wileńskie
WASIUTYŃSKI Bohdan (Klub Narodowy) - Warszawa m. Stołeczne
WIERZEJEWSKI Ireneusz (NPR Lewica) – Poznańskie
WINIARCZYK Feliks (PSL Wyzwolenie) – Lubelskie
WODZIŃSKI Radzisław (BBWR) - Łódzkie
ZAGLENICZNY Jan (BBWR) – Łódzkie
ZAKRZEWSKI Stanisław (BBWR) - LwowskieProponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: