Samorządowa reprezentacja powiatowa w Radziechowie

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 16 marca 1929 r.
o zmianie granic obszarów działania samorządowych reprezentacji powiatowych w Brodach i w Kamionce Strumiłowej oraz o utworzeniu obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Radziechowie w województwie tarnopolskim.
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów b. dzielnic rosyjskiej i austriacko – węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austriacko – węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
§ 1. Z obszarów działania samorządowych reprezentacji powiatowych w Brodach i w Kamionce Strumiłowej wyłącza się gminy, należące do powiatu radziechowskiego.
§ 2. Z gmin powiatu radziechowskiego tworzy się obszar działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Radziechowie.
§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

Prezes Rady Ministrów: Kazimierz Bartel
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński
Minister sprawiedliwości: Stanisław Car

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
TARNOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: