P.K.O. w 1930 nawet Działu Promocji i Reklamy nie miało.Czytamy, słuchamy, dowiadujemy się o wielu rzeczach i sprawach, o których decydują czynniki państwowe, polityczne i gospodarcze. Sprawy te mają swój bieg i swoje przejawy. W nich utrwala się historia, doświadczenie i potęga Państwa, podobnie jak stal hartuje się w ogniu.
Jedna ze spraw, o których się coraz więcej pisze i mówi, jest idea oszczędności i przezorności i dlatego

Pocztowa Kasa Oszczędności P.K.O.

Największa i najbogatsza instytucja oszczędnościowa w Polsce słusznie zwana „Skarbnicą Narodu”, chcąc przyczynić się do rozpowszechnienia jasnego sądu o oszczędzaniu ogłasza

Konkurs z nagrodami

a mianowicie: należy jasno i treściwie, z właściwym umotywowaniem odpowiedzieć na trzy pytania:

    1. Dlaczego należy oszczędzać ?
    2. Jakie znaczenie ma książeczka oszczędnościowa dla jednostki i rodziny ?
    3. Dlaczego najdogodniej jest lokować swoje oszczędności w P.K.O. ?

Pomiędzy autorów najlepszych odpowiedzi będzie rozlosowanych 29 nagród, według następującej kolejności:
1 nagroda w kwocie 1.000 zł
3 nagrody po 500 zł
5 nagród po 200 zł
10 nagród po 100 zł
10 nagród po 50 zł.

Termin nadsyłania odpowiedzi do dnia 30 kwietnia 1930 r.
w odpowiedziach należy podać imię, nazwisko oraz numer posiadanej książeczki P.K.O.

Odpowiedzi należy nadsyłać do Biura Ekonomicznego P.K.O. W Warszawie, ulica Jasna 9.
Każdy Urząd Pocztowy wydaje książeczko oszczędnościowe P.K.O.

Warszawa, 24 marca 1930 r.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
REKLAMA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: