Gmina ŻYLICE włączona do gminy SŁAWNO

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 4 grudnia 1929 r.
o zniesieniu gminy wiejskiej Żylice w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskim.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
§ 1. Gminę wiejską ŻYLICE w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskim znosi się a terytorium jej włącza się do gminy wiejskiej SŁAWNO w tymże powiecie i województwie.
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1930 r.

Prezes Rady Ministrów: ŚWITALSKI
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski.

Obecnie Sławno jest częścią gminy KISZKOWO.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
POZNAŃ I WIELKOPOLSKA
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: