Czerwcowe zmiany w powiatach


Minister Spraw Wewnętrznych zamianował w czerwcu 1929 r.:

Starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Skierniewicach (woj. warszawskie) Dr Jan ŁAZARZ – starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 15 czerwca;

Starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Węgrowie (woj. lubelskie) Dr Mieczysław LUTMAN – starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 15 czerwca;

Starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Wągrowcu (woj. poznańskie) Dr Kazimierz ROŚCISZEWSKI – starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 15 czerwca;

Starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Hrubieszowie (woj. lubelskie) Dr Maciej ŁACH – starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 15 czerwca;

Dr Józef CZUSZKIEWICZ – do odwołania starostą powiatowym w Gorlicach (woj. krakowskie) w VI stopniu służbowym z dniem 18 czerwca;

Starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Międzychodzie (woj. poznańskie) Dr Stanisław PUT – starostą powiatowym w VI stopniu służbowym od dnia 15 czerwca;

Prowizoryjny Starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Łasku (woj. łódzkie) Jan WALLAS – do odwołania starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 20 czerwca;

Starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Wadowicach (woj. krakowskie) Dr Konrad DYNOWSKI – starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 23 czerwca;

Andrzej HAŁACIŃSKI – do odwołania starostą powiatowym w Brzesku (woj. krakowskie) z dniem 18 czerwca;

Starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Żywcu (woj. krakowskie) Zdzisław GALOTZY – starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 23 czerwca;

Referendarz w VII stopniu służbowym i kierownik starostwa powiatowego w Pilźnie (woj. krakowskie) Konstanty DRECKI – starostą powiatowym w Pilźnie w VI stopniu służbowym z dniem 23 czerwca;

Referendarz w VII stopniu służbowym i kierownik starostwa w Bochni (woj. krakowskie) Ludwik FREINDL – starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 23 czerwca;

Pracownik kontraktowy w starostwie we Włodzimierzu Dr Stanisław ALBERTI – starostą powiatowym w Dąbrowie (woj. krakowskie) w VII stopniu służbowym z dniem 28 czerwca;

Starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Obornikach (woj. poznańskie) Roman WITKOWSKI – starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 28 czerwca;

Referendarz w VII stopniu służbowym i kierownik starostwa w Końskich (woj. kieleckie) – starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 28 czerwca;

Lubarski starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Nowym Mieście (woj. pomorskie) Adam BEDERSKI – starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 28 czerwca;

Ponadto przeniesiono:

Starostę powiatowego w VI stopniu służbowym w Zdołbunowie (woj. wołyńskie) Jana PŁACHTĘ do Wołyńskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łucku w charakterze radcy wojewódzkiego w VI stopniu służbowym z dniem 8 czerwca;

W stan spoczynku przeniesiono:
Referendarza w VII stopniu służbowym i kierownika starostwa w Dąbrowie (woj. krakowskie) Stanisława SZELIGOWSKIEGO z dniem 5 czerwca.

11 czerwca zmarł starosta powiatowy w VI stopniu służbowym w Horodence (woj. stanisławowskie) Władysław TRZEŚNIOWSKI.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
AWANSE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: