Baranówka włączona do gminy Jelna w powiecie łańcuckim

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 28 listopada 1929 r.
o zniesieniu gminy wiejskiej Baranówka w powiecie łańcuckim, województwie lwowskim.
(Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 652)
Na mocy art 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770) zarządzam, co następuje:
§ 1. Gminę wiejską BARANÓWKA w powiecie łańcuckim, województwie lwowskim znosi się a terytorium jej włącza się do gminy wiejskiej JELNA w tymże powiecie i województwie.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1930 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski.

Obecnie Jelna wchodzi w skład gminy NOWA SARZYNA.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
LWOWSKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: