Batjatycze, Różanka, Konstantynówka i Zubowmosty już w woj. tarnopolskim

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 8 listopada 1929 r.
o przyłączeniu gmin wiejskich: Batjatycze, Różanka, Konstantynówka i Zubowmosty z powiatu żółkiewskiego, województwa lwowskiego do powiatu kamioneckiego w województwie tarnopolskiem.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 1926 r. w sprawie przyłączania gmin wiejskich, wchodzących w skład powiatu jednego województwa, do przyległego powiatu województwa drugiego (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 269) zarządza się, co następuje:


§ 1. Gminy wiejskie: Batjatycze, Różanka, Konstantynówka i Zubowmosty wyłącza się z powiatu żółkiewskiego w województwie lwowskim i włącza się je do powiatu kamioneckiego w województwie tarnopolskim.

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1930 r.


Prezes Rady Ministrów:
(---) Świtalski.
Minister Spraw Wewnętrznych:


W przypadku Batjatycz czyżby to były retorsje z powodu krwawych zajść styczniowych ?

Brak komentarzy: