Umowy kolejowe z ŁotwąWe wtorek, 12 lutego zostały podpisane w Rydze trzy umowy kolejowe w związku z wprowadzeniem bezpośredniej komunikacji kolejowej między Polską i Łotwą. Pierwsza z nich to konwencja kolejowa, którą imieniem Polski podpisał polski poseł na Łotwie pan minister Juliusz ŁUKASIEWICZ, drugą jako umowę stacyjną, podpisał pan ZOLL, przedstawiciel DKP w Wilnie, zaś trzecią jest dodatkowy układ do międzynarodowej umowy o wzajemnym korzystaniu z wagonów towarowych, podpisał imieniem Ministerstwa Komunikacji pan Naczelnik Dr Zygmunt KLECHNIOWSKI.
Pierwsza umowa podlega ratyfikacji. Na podstawie tych umów komunikacja towarowa odbywać się będzie na zasadzie bezpośrednich dokumentów przewozowych, a przewóz osób, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych również na podstawie bezpośrednich taryf.
Komunikacja towarowa i osobowa będzie się odbywała przez stację Zemgale, jako graniczną stację zdawczo – odbiorczą. Opłaty przewozowe na rzecz kolei polskich i łotewskich będą obliczane do i od granicy państwa, leżącej pomiędzy stacjami Turmont i Zemgale. Co do formalności celnych przyjęto za zasadę, aby każde z państw dokonywało ich na własnym terytorium. Dopuszczono jednak wyjątki dla rejestrowanego bagażu, przesyłek nadzwyczajnych i towarów, ulegających łatwo zepsuciu, które będą mogły być rewidowane przez stronę polską również na stacji Zemgale. W stosunku do rewizji paszportowej zachowano dotychczasowy tryb jej dokonywania, czyli w wagonie podczas biegu pociągu.
Wprowadzenie bezpośredniej komunikacji towarowej nastąpi przypuszczalnie 1 kwietnia 1929 r. i umożliwi automatycznie przewóz towarów za bezpośrednimi listami przewozowymi przez Turmont – Zemgale pomiędzy kolejami wszystkich krajów, należących do Berneńskiej Konwencji Międzynarodowej.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
UMOWY MIĘDZYNARODOWE
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 1929
POGRANICZE
ŁOTWA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: