Sierpniowe zmiany w powiatach

  1 września

W sierpniu Minister Spraw Wewnętrznych mianował następujących starostów:

Referendarza w VII stopniu służbowym w Urzędzie Wojewódzkim w Stanisławowie Włodzimierza HÜBNERA – starostą powiatowym w Horodence z dniem 17 sierpnia 1929 r.;
Starostę grodzkiego w VI stopniu służbowym Ignacego STRZEMIŃSKIEGO – starostą powiatowym w Piotrkowie z dniem 21 sierpnia;
Naczelnika Wydziału w V stopniu służbowym w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Jana DYCHDALEWICZA łódzkim starostą grodzkim z dniem 21 sierpnia; (starostą powiatu łódzkiego był od 1 kwietnia 1927 r. do 30 marca 1933 r. Aleksy RŻEWSKI.


Referendarza w VII stopniu służbowym w Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie Stanisława KASZUBSKIEGO starostą powiatowym w Lubaczowie z dniem 25 lipca.

Ponadto Minister przeniósł z dniem 13 sierpnia referendarza w VII stopniu służbowym Romana WOROSZYŃSKIEGO ze starostwa w Tarnopolu do starostwa w Podhajcach z poruczeniem kierownictwa tego starostwa..

Proponuję posty o podobnej tematyce:

AWANSE

 
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW


Brak komentarzy: