Rada Miejska TORUNIA rozwiązana

  Środa, 20 lutego


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1929 r.
w sprawie rozwiązania Rady Miejskiej miasta Torunia.Na podstawie § 79 ordynacji miejskiej z dnia 30 maja 1853 r. (Zbiór u. Pr. Str. 261) i art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów i rozporządzeń Rządu oraz o dalszym uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. Nr 75, poz. 511) zarządza się, co następuje:

§1. Rozwiązuje się Radę Miejską m. Torunia w województwie pomorskim.

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (czyli od 4 marca).

Prezes Rady Ministrów: (---) Kazimierz BARTEL.
Minister Spraw Wewnętrznych: Felicjan Sławoj Składkowski.Czy naprawdę powodem tego radykalnego posunięcia była odmowa Rozwiązanego Gremium nazwania jednej z głównych ulic stolicy województwa pomorskiego Aleją Marszałka Piłsudskiego ? E, chyba to plotka jakowaś ....

Brak komentarzy: