Państwowy Bank Rolny PBR - skład Dyrekcji

  Wtorek, 19 lutego


OBWIESZCZENIE
Ministra Reform Rolnych z dnia 19 lutego 1929 r.


Wobec zmian zaszłych w składzie członków Dyrekcji Państwowego Banku Rolnego – na mocy części 3 § 75 Statutu Banku (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 64, poz. 584) ogłaszam niżej zamieszczony wykaz Członków Dyrekcji i Dyrektorów Oddziałów Państwowego Banku Rolnego:

Dyrekcja:
STANISZEWSKI Wacław – Naczelny Dyrektor od 1 września 1924 r.,
BOROWSKI Józef – Dyrektor od 20 września 1926 r.
NARBUTT Teofil – Dyrektor od 22 lutego 1928 r.

Wice Dyrektorowie:
CHMIELEWSKI-WIENIAWA Edward – od 1 stycznia 1928 r.
CHODOROWSKI Kazimierz - od 16 października 1928 r.
CZEREMISINÓW Sergiusz – od 1 grudnia 1925 r.
JABŁONOWSKI Antoni – od 10 października 1928 r.
JASTRZĘBSKI Marian – od 16 marca 1928 r.
KAZIMIRSKI Edmund – od 1 lipca 1927 r.
ZDZIECHOWSKI Tadeusz – od 1 kwietnia 1927 r.

Dyrektorowie Oddziałów:
BERDECKI Piotr – we Lwowie od 16 października 1928 r.
CZAŁBOWSKI Zdzisław - w Kielcach od 15 października 1928 r.
GAJEWICZ Bolesław – w Lublinie od 1 maja 1928 r.
GRADO Eugeniusz – w Krakowie od 10 października 1928 r.
Dr HEDINGER Władysław – w Poznaniu od 1 maja 1927 r.
JEZIOROWSKI Stanisław – w Katowicach od 16 października 1928 r.
MACULEWICZ Ludwik – w Wilnie od 15 czerwca 1925 r.
RACHWAŁ Stanisław – Oddziału Głównego w Warszawie od 10 października 1928 r.
SZPINDLER a DONAU Antoni – w Łucku od 20 listopada 1926 r.
ZAN Tomasz – w Grudziądzu od 10 listopada 1926 r.
ŻUKOWSKI Edward – Kierownik Oddziału w Pińsku od 1 marca 1928 r.


Ważne personalia, zwłaszcza w województwach. Dysponowali ogromnymi kwotami związanymi z reformą rolną, parcelacją, scalaniem gruntów oraz kredytami z poręką państwową.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
BANKOWY SEKTOR
AWANSE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: