Nowy most w Toruniu ze starego mostu w Opaleniu

Wtorek, 15 stycznia

Rada Techniczna przy Ministerstwie Komunikacji zajęła się sprawą wzmocnienia mostu przez Wisłę w Toruniu, który obok jednego toru kolejowego posiada jezdnię kołową.
Wielkie przęsła środkowe tego mostu wymagają wzmocnienia, a oprócz tego zachodzi potrzeba przepuszczenia drugiego toru kolejowego. W tym celu cały most będzie użyty dla kolei wyłącznie, a dla drogi kołowej budowany jest przez Ministerstwo Robót Publicznych nowy most z użyciem konstrukcji żelaznej, otrzymanej z rozbiórki zbędnego już obecnie mostu kolejowego na Wiśle pod Opaleniem.(powiat gniewski, woj. pomorskie).
Niezbędne dla dwóch torów wzmocnienie przęseł środkowych starego mostu będzie osiągnięte przez wbudowanie w jego środek nowych dźwigów według projektu dawniej już zatwierdzonego przez Radę Techniczną.

Projekt zrealizowano dopiero w 1934 roku.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
INWESTYCJE
SAMOCHODY I DROGI KOŁOWE
TORUŃ, miasto wojewódzkie woj. pomorskiego
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: