Mieszkania służbowe w Robotach Publicznych

Czwartek, 5 września

Zarządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 5 września 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie mieszkań służbowych dla urzędników i funkcjonariuszów Ministerstwa Robót Publicznych oraz podległych mu urzędów.

Na podstawie § 2 ust. ostatni rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o opłatach za mieszkania zajmowane przez funkcjonariuszów państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych lub administrowanych (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 849), ustala się następującą listę mieszkań służbowych:

§ 1. Z mieszkań służbowych w określeniu art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1926 r. (Dz. U. R. P . Nr 93, poz. 540) w budynkach państwowych przez Skarb Państwa wynajętych lub administrowanych korzystają:

Dyrektor Robót Publicznych;
Dyrektorowie Państwowych Kamieniołomów w Zagnańsku (powiat kielecki, woj. kieleckie) i Janowej Dolinie (powiat kostopolski, woj. wołyńskie) i Państwowej Klinkierni w Izbicy (woj. lubelskie) – z mieszkania pięciopokojowego z kuchnią i przynależnościami o maksymalnej powierzchni 150 mtr. kw.;

Naczelnik względnie Kierownik Zarządu Dróg Wodnych, Kierownik Zarządu Drogowego, Kierownik Działu Budowlanego Starostwa Grodzkiego w Gdyni – z mieszkania czteropokojowego z kuchnią i przynależnościami o maksymalnej powierzchni 120 m. kw.;

Technik (wodny, drogowy), intendent względnie administrator gmachu państwowego, kapitan portu – z mieszkania trzypokojowego z kuchnią i przynależnościami o maksymalnej powierzchni 90 m. kw.;

Zawiadowca żeglugi, nadzorca rzeczny, nadzorca warsztatów, drogomistrz, rządca domu państwowego, szofer - z mieszkania dwupokojowego z kuchnią i przynależnościami o maksymalnej powierzchni 70 m. kw.;

Dozorca domu, dróżnik, strażnik rzeczny, dozorca nurtu, dozorca przewozu rzecznego, stróż portowy, stróż przy śluzie, upuście i t. p., stróż jazowy i woźny - z mieszkania jednopokojowego z kuchnią i przynależnościami o maksymalnej powierzchni 50 m. kw.;

Przekroczenie wskazanych wyżej norm jest dopuszczalne w wyjątkowych wypadkach za zgodą władzy przełożonej.

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Robót Publicznych:
Kierownik Ministerstwa Skarbu:

No to szukamy norm dla Panów Ministrów ! No i zasady odpłatności za te nędzne nory.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
CIEKAWOSTKI 1929
SEKTOR PAŃSTWOWY

 
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: