Kowalewo - nowe miasto na Pomorzu

Poniedziałek, 24 czerwca


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 1929 r.
o zaliczeniu miejscowości Kowalewa w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskim, do rzędu miast. (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 411)

Na podstawie § 1 ust. 2 pruskiej ordynacji wiejskiej dla siedmiu wschodnich prowincyj z dnia 3 lipca 1891 r. (Zb. Ust. pr. Str. 233) oraz art. 14 z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. Nr 75, poz. 511) postanawia się, co następuje:

§ 1. Miejscowość Kowalewo w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskim, zalicza się do rzędu miast, oraz zezwala się na przyjęcie przez nią ustroju i rządzenie się we dług przepisów pruskiej ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincyj z dnia 30 maja 1853 r. (Zb. Ust. pr str 261), zmienionej częściowo rozporządzeniem Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 21 sierpnia 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 490).

§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (11 lipca 1929 r.)

Prezes Rady Ministrów:
(---) Świtalski.
Minister Spraw Wewnętrznych:
(---) Sławoj Składkowski.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
POMORSKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW


Brak komentarzy: