Kolejki dojazdowe Góra Kalwaria, Jabłonna, Czersk, Gucin


Sobota, 16 lutego 1929Pan Minister Komunikacji rozporządzeniem z dnia 7 lutego 1929 r. udzielił na mocy art. 2 ustawy z dnia 14 października 1921 r. o udzielaniu koncesji na koleje żelazne prywatne (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 464) inżynierowi Komunikacji Zygmuntowi STASIEWICZOWI, zamieszkałemu w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 137 i działającemu z ramienia i na rzecz Towarzystwa Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych zezwolenia na czynienie studiów przedwstępnych wąskotorowych kolei użytku publicznego od Góry Kalwarii do Czerska, długości około 4 km oraz od Jabłonny do Gucina, długości około 3 km, celem sporządzenia projektu technicznego.
Na podstawie tego zezwolenia, służy wymienionemu wyżej Inżynierowi Stasiewiczowi w myśl art. 5 wspomnianej ustawy prawo wstępu na grunt obcy oraz dokonywania potrzebnych pomiarów i niwelacji za wynagrodzeniem szkód stąd powstałych. Projektowane linie kolejowe, ogólnej długości około 7 km przechodzić będą przez Województwo Warszawskie, które zostało powiadomione jednocześnie o wydaniu tego zezwolenia.
Pozwolenie to zachowuje swą moc w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wydania, to jest do dnia 7 sierpnia 1929 r.
Termin, do którego ma wpłynąć podanie o udzielenie Towarzystwu Akcyjnemu Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych koncesji na budowę i eksploatację wyżej wymienionych kolei wąskotorowych na podstawie powyższych studiów, upływa z dniem 7 lutego 1930 roku.
Termin prekluzyjny na udzielenie osobom trzecim pozwoleń na studia w analogicznym kierunku, upływa z dniem 7 maja 1929 roku.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
KOLEJE PRYWATNE I SAMORZĄDOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: