Głos Prawdy ma nowego Naczelnego Redaktora

Pod koniec stycznia 1929 r. nastąpiła zmiana na stanowisku redaktora naczelnego „Głosu Prawdy”, czasopisma uważanego powszechnie za ideologiczny organ obozu sanacji. Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym „Głosu Prawdy" był radykał Wojciech STPICZYŃSKI (33 lata), organizator Legii Akademickiej i aktywny członek Polskiej Organizacji Wojskowej, przedstawiciel władz polskich przy dowództwie III Powstania Śląskiego.
Radykalizm Stpiczyńskiego, jego krytyczne opinie o antydemokratycznych zjawiskach w obozie pomajowym spowodowały, iż wykorzystując jego dłuższa kuracja we Włoszech (chorował na gruźlicę) wykorzystana została do zastąpienia go w redakcji „Głosu Prawdy” przez posła Adama KOCA.
Wojciech Stpiczyński był silnie związany ze Zjednoczeniem Naprawy Wsi i Miast (tzw. "Naprawiacze"), będącą w parlamencie częścią BBWR, lecz w terenie posiadającą własną, autonomiczną strukturę organizacyjną.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
BBWR
CZASOPISMA, GAZETY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: