Bieszczady - nowe kolejki wąskotorowe w planach

Czwartek, 7 lutego


Pan Minister Komunikacji rozporządzeniem z dnia 7 lutego 1929 r. udzielił na mocy art. 2 ustawy z dnia 14 października 1921 r. o udzielaniu koncesji na koleje żelazne prywatne (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 464) inżynierowi Naftalemu LANDAU, zamieszkałemu we Lwowie, przy placu Mariackim 7 i działającemu z ramienia i na rzecz Zarządu Dóbr i Lasów Zatwarnica i Hulskie, zezwolenia na czynienie studiów przedwstępnych wąskotorowych kolei użytku publicznego: 1) od Uherzec do Zatwarnicy, długości około 55 km; 2) od Ustianowej do folwarku na Horbi długości około 15 km; 3) od Ustrzyków Dolnych do Hulskie – długości około 41 km oraz 4) od Procisny do Stuposian długości około 5 km celem sporządzenia projektu technicznego.

Na podstawie tego zezwolenia, służy wymienionemu wyżej Inżynierowi Landau w myśl art. 5 wspomnianej ustawy prawo wstępu na grunt obcy oraz dokonywania potrzebnych pomiarów i niwelacji za wynagrodzeniem szkód stąd powstałych. Projektowane linie kolejowe, ogólnej długości około 116 km przechodzić będą przez Województwo Lwowskie (POWIAT KROŚNIEŃSKI) , które zostało powiadomione jednocześnie o wydaniu tego zezwolenia.
Pozwolenie to zachowuje swą moc w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wydania, to jest do dnia 7 sierpnia 1929 r.
Termin, do którego ma wpłynąć podanie o udzielenie Zarządowi Dóbr i Lasów Zatwarnica i Hulskie koncesji na budowę i eksploatację wyżej wymienionych kolei wąskotorowych na podstawie powyższych studiów, upływa z dniem 7 lutego 1930 roku.
Termin prekluzyjny na udzielenie osobom trzecim pozwoleń na studia w analogicznym kierunku, upływa z dniem 7 maja 1929 roku.

Brak komentarzy: