63 tysiące sezonowych robotników rolnych jedzie do Niemiec

16 stycznia odbyła się w Urzędzie Emigracyjnym, przewidziana konwencją polsko – niemiecką z 24 listopada 1927 r. konferencja z przedstawicielami niemieckiej centrali robotniczej z Berlina przy współudziale zainteresowanych urzędów. Przedmiotem konferencji było ustalenia kontyngentu polskich sezonowych robotników rolnych, mających wyjechać do Niemiec w tym roku. Zgodnie z zapadła uchwałą, podział kontyngentu 63 tysięcy robotników, przypadającego na okres od 1 kwietnia 1929 r. dokonany będzie z uwzględnieniem potrzeb krajowego rynku pracy na wsi oraz z uwzględnieniem położenia społecznego zgłaszających się na wyjazd kandydatów.
Na wstępie obrad Urząd Emigracyjny poruszył na podstawie dwuletniej praktyki w unormowanych konwencją stosunkach emigracji sezonowej szereg błędów i braków dotyczących rekrutacji robotników w kraju, wysokości wynagrodzenia, systemu wypłat, zatrzymywania dokumentów osobistych robotników i naruszania postanowień konwencji przy powrocie po skończonym sezonie.
W rezultacie dyskusji, przedstawiciele strony niemieckiej zobowiązali się dołożyć starań, by niedomagania zostały usunięte, następnie przyrzekli usprawnić działalność swego aparatu technicznego w zakresie rekrutacji i selekcji, skrócić jej okres oraz zbadać dokładnie wypadki naruszania konwencji, a na przyszłość czuwać nad przestrzeganiem przez pracodawców postanowień umownych.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
ZWIĄZKI ZAWODOWE
EMIGRACJA
UMOWY MIĘDZYNARODOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: