Zadłużenie zagraniczne Rządu Polskiego na 1 lipca 1929

DŁUGI ZAGRANICZNE na dzień 1 lipca 1929 r.

Zaciągnięte w Ameryce


6% Pożyczka Dolarowa 1920 r. 19,574,500 $
8% Pożyczka Amerykańska 1925 r. I Transza (Dillon, Read and Co) 28,700,000 $
7% Pożyczka Stabilizacyjna 1927 r. 58,280,000 $
7% Pożyczka Stabilizacyjna 1927 r. 1,880,000 £
Skonsolidowane zadłużenie wobec Rządu Stanów Zjednoczonych z doliczeniem zaległych odsetek do 15 grudnia 1922 r. 170,060,000 $
Wobec firmy „The BALDWIN LOCOMOTIVE WORKS” -


Zaciągnięte we Francji skonsolidowane wobec Rządu Francuskiego


Z tytułu organizacji armii gen. Hallera (pozareliefowy) 442,000,000 FF
Z tytułu długu za Komitet Narodowy Paryski (pozareliefowy) 2,105,865 FF
Za zrealizowany kredyt na materiały ze składów pomobilizacyjnych 409,000,712 FF
Z tytułu kredytów reliefowych 259,000 FF
Z tytułu awansów gotówkowych na przewóz materiałów ze składów mobilizacyjnych 5,819,760 FF
Z tytułu zaciągniętej pożyczki do wysokości I/III transzy, oprocentowanej na 5% w stosunku rocznym 221,297,875 FF

Zaciągnięte we Francji wobec instytucji prywatnych


Kompanii kolejowych za przewóz materiałów wojskowych pomobilizacyjnych 3,000,000 FF


Zaciągnięte w Anglii


Skonsolidowane zadłuzenie wobec Rządu Wielskiej Brytanii z doliczeniem zaległych odsetek po dzień 1 stycznia 1925 r.


Z tytuło kredytów reliefowych 4,412,250 £
Z tytułu kredytów pozarefielowych 97,919 £


Zaciągnięte we Włoszech


Względem Rządu Włoskiego, po skonsolidowaniu długu na nabycie materiału wojennego i przewiezienie go w latach 1918 – 1920 31,125,000 lirów
7% Pożyczka w lirach włoskich 356,704,000 lirów


Zaciągnięte w Holandii


Skonsolidowane zadłużenie wobez Rządu Holenderskiego z tytułu kredytów reliefowych z doliczeniem zaległych odsetek na dzień 1 stycznia 1925 r. 481,000 Florenów
Względem Holenderskiego Państwowego Urzędu Odzieżowego (Rijkskleedingvoorziening) 4,443,500 Florenów


Zaciągnięte w Norwegii


Skonsolidowane zadłużenie wobez Rządu Norweskiego z tytułu kredytów reliefowych z doliczeniem zaległych odsetek na dzień 1 stycznia 1925 r. 18,796,000 Koron

1,387 £


Zaciągnięte w Danii


Skonsolidowane zadłużenie wobez Rządu Duńskiego z tytułu kredytów reliefowych 397,750 Koron


Zaciągnięte w Szwecji


Skonsolidowane zadłużenie wobez Rządu Szwedzkiego z tytułu kredytów reliefowych 544,790 Koron
Z tytułu zakupu maszyn dla przemysłu prywatnego i dla Ministerstwa Komunikacji 5,783,500 $
Pożyczka Państwowa w dolarach Stanów Zjednoczonych 49,950,000 $


Zaciągnięte w Szwajcarii


Skonsolidowane zadłużenie wobez Rządu Szwajcarskiego z tytułu kredytów reliefowych 83,250 CHF


Powstałe z tytułu wykonania protokołu insbruckiego i układu praskiego


Obciążenie Skarbu Państwa 4% rentą złotą austriacką 66,618,779 Florenów
Obciążenie Skarbu Państwa 4,5% austriackimi bonami sk. Z 1914 r. na różne waluty 21,141,047 Koron zł.
Obciążenie Skarbu Państwa 4,5% węgierską rentą amortyzacyjną z 1914 r. 277,615 Koron zł.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
BANKOWY SEKTOR
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
Brak komentarzy: